NHIỆM VỤ TIÊU DAO CỐC MỖI NGÀY 1 LẦN, CỘNG DỒN TỪ NGÀY TẠO NHÂN VẬT

 

 

PHẦN THƯỞNG:

- 50 TIỀN DU LONG

- 2 HUYỀN TINH 6

- 5 VẠN ĐỒNG KHÓA 

- 30 VẠN BẠC KHÓA