MỐC 1: 200,000 VND

1 Lệnh bài mở rộng rương lv2

1 Lệnh bài mở rộng rương lv3

3 túi Thiên tằm 24 ô

2000 tiền Du Long

Ngoại Trang 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MỐC 2: 500,000 VND

2 pet 4 skill

1 mặt nạ

1 Thú cưỡi Trục Nhật - Anh Hùng

 

Ngoại Trang

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MỐC 3: 1,000,000 VND

1 mặt nạ(kỹ năng Phái +1)

Mở khóa Luyện Nhanh Mật Tịch

2 Huyền Tinh 10

 

Ngoại Trang

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MỐC 4: 2,000,000 VND

2 pet 5 skill

1 bộ ngựa VIP

Mở Khóa Chuyển Cường Hóa Mỗi Trang Bị 5 Lần

5000 tiền Du Long

 

Ngoại Trang

 

 

MỐC 5: 3,000,000 VND

1 mặt nạ (VIP)

 mở khóa 2 ngựa mốc 2m(Tùy Chọn) và 1 mặt nạ mốc 500k cho acc Chip

 

 

MỐC 6: 4,000,000 VND

5000 tiền du long

1 Ngựa  (VIP)

Ngoại Trang

 

 

Ngoại Trang

 

 

MỐC 7: 5,000,000 VND

1 pet 6 skill

Danh Hiệu

Chuyển toàn bộ thú + mặt nạ mốc 2m + thú mốc 4m cho acc Chip

Mở Khóa Chuyển Cường Hóa Mỗi Trang Bị 15 Lần

1 Ngựa  (VIP)