Hướng dẫn tải game
Bước 1: Tải Game
 
Bước 2: Chạy file vừa tải về
Bước 3: Nhấn [Install]
Bước 4: Vào game
 
Bước 1: Tải patch nếu máy đã có game KT
Bước 2: Xóa tất cả trong file cũ, chỉ chừa lại file pak
Bước 3: Giải nén file Patch đã tải trước đó (mật khẩu giải nén: 123456)
Bước 4: Copy tất cả file đã giải nén vào file game cũ đã xóa
Bước 5: Vào game